SKI vereniging Midden-Brabant

Laatste wijzigingen op deze site

Privacy

Leden van Nederlandse ski ver Midden Brabant

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) in Europa van kracht. Dit betekent dat alle bedrijven in Nederland maar ook andere organisaties waar persoonsgegevens worden verwerkt, moeten aangeven hoe zij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij als skivereniging verwerken ook persoonsgegevens. Wij gebruiken namelijk uw gegevens voor het bijhouden van onze ledenadministratie. Wij willen U bij deze laten weten dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor het up to date houden van onze ledenadministratie, het innen van de contributie en om contact met U te onderhouden over alle activiteiten van onze vereniging. Ook hebben wij een gezamenlijke emailgroep aangemaakt waarin we U aanschrijven voor activiteiten.

De gegevens worden door ons opgeslagen en bewaard bij de secretaris/ledenadministratie en bij de penningmeester van de skivereniging. Mocht U vragen hebben over de wijze waarop uw gegevens bewaard worden dan kunt U altijd een email sturen naar de voorzitter van de sk
Ook kunnen er foto’s op de website worden geplaatst. Als iemand daar bezwaar tegen heeft dient u dat moet melden bij de voorzitter.ivereniging.


Tilburg 22 mei 2018